Et retorisk spørsmål er et spørsmål som stilles hvor svaret på forhånd er gitt eller hvor man ikke forventer, eller hvor det foreligger, et konkret svar. Retoriske spørsmål retter seg ofte mot følelser.
Eksempler:
  • Er det mulig?
  • Har du sett på maken?
  • Er du dum?
  • Hvorfor er verden sånn mot meg?
  • Ikke sant?
  • Var det virkelig nødvendig?


Hentet (09.02.11) fra:
http://no.wikipedia.org