Kairos (fra gresk: καιρός) '(det rette) tidspunkt' er et begrep fra retorikken og betegner talesituasjonen, den tid og det sted en tale fremføres. En videre betydning utledet fra denne er å gjøre/si noe i riktig øyeblikk. Tidlig gresk hadde to ord for tid, Chronos og Kairos, hvor det første ordet refererte til den tidsmessige rekkefølgen («kronologien», mens det andre, kairos, refererte til den tid hvor noe spesielt hendte.

Hentet (17.02.11) fra:
http://no.wikipedia.org