Gjentakelse: Du kan gjenta ord, fraser, ytringer eller handlinger med mer, og virkningen kan være å understreke det som er viktig i en tekst.

Hentet (09.02.11) fra:
http://www.norsksidene.no