Figurer eller retoriske figurer er i retorikken betegnelsen på en billedlig bruk av språket som avviker fra normal, dagligdags språkbruk.
Ordet kommer fra lat. figura, som betyr «skikkelse». Figurer er beslekta med troper, men mens troper virker på enkeltordsnivå, virker figurer på setnings- eller tekstnivå.

Hentet (09.02.11) fra:
http://no.wikipedia.org