1topibsen.gif

Brand


Breand er et dramatisk dikt skrevet av Ibsen i Italia i 1865. Dette er en fem akter, og ble oppført for første gang i sin helhet på Nya Teatern i Stockholm.Header hentet (09.02.11) fra:
http://www.henrikibsen.no/front.asp?Page=0